محصولات جدید

 • قدرت موتور : سرمایشی 24000 ، گرمایشی 24000  نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 12 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : اینورتر  قابلیت پوشش مساحت : 80 متر راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره  کشور مونتاژ : تایلند لینک اثبات اصلی بودن : اینجا کلیک کنید

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 12000 ، گرمایشی 12500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 4 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد  نوع موتور : اینورتر  قابلیت پوشش مساحت : 50 متر  راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره  کشور مونتاژ : تایلند 

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 30000 ، گرمایشی 30500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 16 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 100 متر  کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 18000 ، گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 8 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد راه اندازی مجدد خودکار : دارد نوع موتور : T3 اینورتر قابلیت پوشش مساحت : 70 متر کشور ساخت : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 24000 ، گرمایشی 24500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 12 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد  نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 80 متر  کشور ساخت قطعات : چین  کشور ساخت : چین 

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 18000 - گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 4 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 50 متر  کشور ساخت قطعات : چین  کشور مونتاژ : چین 

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 30000 ، گرمایشی 30000  نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 16 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد  نوع موتور : روتاری  قابلیت پوشش مساحت : 100 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 24500 ، سرمایشی 24500  نوع کارکرد : گرمایشی ، سرمایشی قدرت پرتاب : 12متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 80 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ :چین

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 12000BTU ، سرمایش 12000BTU نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی نوع طرح : لبحندی قدرت پرتاپ باد : 5 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 60 متر راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 18000BTU ، سرمایش 18000BTU نوع کارکرد : گرمایشی ، سرمایشی نوع طرح : لبحندی قدرت پرتاپ باد : 8 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 70 متر راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 12500 ، سرمایشی 12000 نوع کارکرد : گرمایشی ، سرمایشی قدرت پرتاب باد : 4 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری  قابلیت پوشش مساحت : 50 متر  کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین 

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 30000 ، گرمایشی 30500  نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 16 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست فیلتر های ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری  قابلیت پوشش مساحت : 100 متر گاز مصرفی : R22  کشور ساخت قطعات : چین  کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف