• خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایش 18000 - گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی و گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 قابلیت پوشش مساحت : 65 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایشی 12000 ، گرمایشی 12500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 4 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 اینورتر قابلیت پوشش مساحت : 55 متر کشور ساخت : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایشی 18000 - گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 4 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 50 متر  کشور ساخت قطعات : چین  کشور مونتاژ : چین 

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایشی 24000 ، گرمایشی 24500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 12 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد  نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 80 متر  کشور ساخت قطعات : چین  کشور ساخت : چین

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایشی 18000 ، گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 8 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد راه اندازی مجدد خودکار : دارد نوع موتور : T3 اینورتر قابلیت پوشش مساحت : 70 متر کشور ساخت : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایشی 30000 ، گرمایشی 30500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 16 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 100 متر  کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف