• قدرت موتور : گرمایش 25000BTU ، سرمایش 23040BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 12 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی قابلیت پوشش مساحت : 80 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 11280BTU ، سرمایش 11260BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 5 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 60 متر گاز مصرفی : R22 فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 36700BTU ، سرمایش 30000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 18 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت 100 متر گاز مصرفی : R410 رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 24000BTU ، سرمایش 24700BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 15 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 80 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 18000BTU ، سرمایش 18700BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 8 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 70 متر گاز مصرفی : R22 فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف