• قدرت موتور : گرمایش 12400BTU ، سرمایش 11900BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 5 متر جهت های پرتاپ باد : بالا و پایین نوع موتور : روتاری راه اندازی مجدد خودکار : دارد فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 60 متر گاز مصرفی : R22 کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایش 24000BUT ، گرمایش 24000BUT نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 12 متر جهت های پرتاب باد : بالا - پایین نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 80 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 18000BTU ، سرمایش 18000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 8 متر جهت های پرتاپ باد : بالا و پایین نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 70 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد فیلتر ضد باکتری : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 24000BTU ، سرمایش 24000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 12 متر جهت های پرتاپ باد : بالا و پایین نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 80 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد فیلتر ضد باکتری : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 12000BUT - سرمایش : 12000BUT نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 5 متر جهت های پرتاب باد : بالا - پایین نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 60 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 18000BUT - سرمایش : 18000BUT نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر جهت های پرتاب باد : بالا - پایین نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 70 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف