• خرید محصول

  حجم یخچال : 30 فوت انجماد سریع : دارد Door in Door : دارد کاهش مصرف انرژی (Inverter) : دارد یخساز : دارد آبریز : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  1,300,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  لینک نمایش 360 درجه محصول : اینجا کلیک کنید حجم یخچال : 30 فوت انجماد سریع : دارد Door in Door : دارد کاهش مصرف انرژی (Inverter) : دارد یخساز : دارد آبریز : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حجم یخچال : 30 فوت انجماد سریع : دارد Door in Door : دارد کاهش مصرف انرژی (Inverter) : دارد یخساز : دارد آبریز : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حجم یخچال : 32 فوت رنگ بدنه : سیفد و نقره ای Door in Door : دارد  کاهش مصرف انرژی (Inverter) : دارد یخساز : دارد آبریز : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد  کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حجم یخچال : 32 فوت انجماد سریع : دارد door in door : دارد کاهش مصرف انرژی (inverter) :‌ دارد یخساز : دارد ابریز : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد کشور ساخت : کره  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  نوع یخچال : بالا پایین فریزر : دارد حجم فوت : 30 فوت سیستم HYGIENE FRESH+™ : دارد آبریز : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  200,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 40 فوت لامپ داخلی : LED قفل کودک : دارد آبریز : دارد فریزر : دارد  کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  400,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حجم یخچال : 30 فوت Door In Door : دارد نوع موتور : اینورتر یخساز : دارد آبریز : دارد ضد عفونی کننده : دارد قفل کودک : دارد  کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حجم یخچال : 855 لیتر نوع موتور : اینورتر Door In Door : دارد یخساز : دارد آبریز : دارد قابلیت اتصال آب شهری : دارد ضد عفونی کننده : دارد قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حجم یخچال : 32 فوت نوع موتور : اینورتر Door In Door : دارد یخساز : دارد آبریز : دارد قابلیت اتصال آب شهری : دارد ضد عفونی کننده : دارد قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت یخچال : 30 فوت Door in Door : دارد نوع موتور : اینورتر یخساز : دارد آبریز : دارد ضد عفونی کننده : دارد قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت یخچال : 30 Door In Door : دارد نوع موتور : اینورتر آبریز : دارد یخساز : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد فیلتر بهداشتی : دارد قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 30 فوت - 570 لیتر آبریز : دارد سیستم کنترل دما : دارد قابلیت تنظیم دماهای مختلف : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد door in door : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 30 فوت  - 668 لیتر آبریز : دارد سیستم کنترل دما : دارد سیستم دمای مختلف در هرقسمت : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد door in door : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 32 فوت آبریز : دارد سیستم کنترل دما : دارد قابلیت تنظیم دمای مختلف : دارد قابلیت دسترسی به آب شهری : دارد door in door : دارد نوع موتور : اینورتر  کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید 

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت یخچال : 30 فوت Door In Door : دارد نوع موتور : اینورتر آبریز : دارد یخساز : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد فیلتر بهداشتی : دارد قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 24 فوت آبریز : دارد سیستم کنترل دما : دارد قابلیت تنظیم دمای مختلف : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 30 فوت آبریز : دارد سیستم خنک کننده : دارد قابلیت تنظیم دما : دارد  نوع موتور : اینورتر قابلیت دسترسی به آب شهری : دارد door in door : دارد کشور ساخت : کره

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 26 فوت سیستم خنک کننده دما : دارد سیستم تنظیم دما : دارد آبریز : دارد قفل کودک : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره

  200,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 34 فوت  آبریز : دارد سیستم کنترل دما : دارد قابلیت تنظیم دمای مختلف : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد door in door : دارد  نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید 

  300,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 24 فوت سیستم خنک کننده : دارد سیستم تنظیم دما : دارد  آبریز : دارد قفل کودک : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  200,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 26 فوت سیستم خنک کننده : دارد سیستم تنظیم دما : دارد  آبریز : دارد قفل کودک : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  200,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 31 فوت آبریز : دارد  سیستم کنترل دما : دارد قابلیت تنظیم دماهای مختلف : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد door in door : دارد نوع موتور : Linear کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 30 فوت سیستم خنک کننده : دارد سیستم تنظیم دما : دارد آبریز : دارد قفل کودک : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره

  200,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 28 فوت آبریز : دارد سستم کنترل دما : دارد قابلیت تنظیم دماهای مختلف : دارد قابلیت اتصال به آب شهری : دارد door in door : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 26 فوت نوع موتور : Direct Drive Inverter آبریز : دارد فیلتر بهداشتی : دارد کشور ساخت : کره 

  300,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 30 فوت آبریز : دارد سیستم کنترل دما : دارد سیستم تنظیم دما : دارد door in door : دارد نوع موتور : اینورتر کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  300,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف