• قدرت موتور : سرمایش 24000BUT ، گرمایش 24000BUT مدل : AQ24UUQN نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 12 متر جهت های پرتاب باد : بالا - پایین نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 80 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  13,390,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 12000BUT - سرمایش : 12000BUT مدل : AQ12UUQN نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 5 متر جهت های پرتاب باد : بالا - پایین نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 60 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  6,290,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 18000BUT - سرمایش : 18000BUT مدل : AQ18UUQN نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر جهت های پرتاب باد : بالا - پایین نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 70 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  11,640,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 12000 ، گرمایشی 12500 نوع کارکرد : سرمایشی و گرمایشی قدرت پرتاب باد : 4 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری   قابلیت پوشش مساحت : 50 متر گاز مصرفی : R22 کشور ساخت قطعات : چین  کشور مونتاژ : چین 

  5,410,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 18000BTU ، سرمایش 18700BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 8 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 70 متر گاز مصرفی : R22 فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  8,370,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 24000 ، گرمایشی 24500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 12 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد  نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 80 متر  کشور ساخت قطعات : چین  کشور ساخت : چین

  10,190,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 12000 ، سرمایشی 12000  نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 4 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 موتور سنگین قابلیت پوشش مساحت : 60 متر کشور ساخت قطعات : استرالیا کشور مونتاژ : چین وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  6,240,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • نوع کارکرد : سرمایشی و گرمایشی قدرت موتور : گرمایشی 18000 ، سرمایشی 18000  قدرت پرتاب باد : 8 متر فیلتر ضد باکتری : دارد جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ قابلیت پوشش مساحت : 70 متر  نوع موتور : T3 موتور سنگین کشور ساخت قطعات : استرالیا کشور مونتاژ : چین وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  9,880,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 24000 ، سرمایشی 24000 نوع کارکرد : سرمایشی و گرمایشی قدرت پرتاب باد : 12 متر فیلتر ضد باکتری : دارد جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  قابلیت پوشش مساحت : 80 متر نوع موتور : T3 موتور سنگین کشور ساخت قطعات : استرالیا کشور مونتاژ : چین وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  12,360,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 25000BTU ، سرمایش 23040BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 12 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی قابلیت پوشش مساحت : 80 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  10,300,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 11280BTU ، سرمایش 11260BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 5 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 60 متر گاز مصرفی : R22 فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  5,200,000 تومان موجود
  (3 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 18000 - گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 4 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 50 متر  کشور ساخت قطعات : چین  کشور مونتاژ : چین 

  5,100,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 18000 ، گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 8 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد راه اندازی مجدد خودکار : دارد نوع موتور : T3 اینورتر قابلیت پوشش مساحت : 70 متر کشور ساخت : چین کشور مونتاژ : چین

  8,840,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 30000 ، گرمایشی 30500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 16 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3  قابلیت پوشش مساحت : 100 متر  کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  10,610,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 14500BTU ، سرمایش 14000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاب باد : 6 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 موتور سنگین گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 50 جهت های پرتاب باد : بالا / پایین / چپ / راست راه اندازی مجدد خودکار : دارد رادیاتور : طلایی کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  6,240,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 14500 ، سرمایشی 14000 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 6 متر رادیاتور : طلایی فیلتر ضد باکتری : دارد جهت های پرتاب باد : چپ ، راست ، بالا ، پایین گاز مصرفی : R410  قابلیت پوشش مساحت : 50 متر نوع موتور : T3 موتور سنگین کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  6,240,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 26500 ، سرمایشی 26000 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 9 متر رادیاتور : طلایی   فیلتر ضد باکتری : دارد  جهت های پرتاب باد : چپ ، راست ، بالا ، پایین  گار مصرفی : R410  قابلیت پوشش مساحت : 85 متر نوع موتور : T3 موتور سنگین  کشور ساخت : چین کشور مونتاژ : چین

  10,920,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 28500 ، سرمایشی 28000 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 10 متر رادیاتور : طلایی   فیلتر ضد باکتری : دارد  جهت های پرتاب باد : چپ ، راست ، بالا ، پایین  گار مصرفی : R410  قابلیت پوشش مساحت : 90 متر نوع موتور : T3 موتور سنگین  کشور ساخت : چین کشور مونتاژ : چین

  12,050,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 18500BTU ، سرمایش 18000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاب باد : 7 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 موتور سنگین گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 65 جهت های پرتاب باد : بالا / پایین / چپ / راست راه اندازی مجدد خودکار : دارد رادیاتور : طلایی کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  8,740,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 32500BTU ، سرمایش 32000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاب باد : 10 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 موتور سنگین گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 100 جهت های پرتاب باد : بالا / پایین / چپ / راست راه اندازی مجدد خودکار : دارد رادیاتور : طلایی کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  13,600,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایشی 12500، سرمایشی 12000 نوع کارکرد : گرمایشی، سرمایشی قدرت پرتاب باد : 10 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری  گاز مصرفی : R410 کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین 

  7,990,000 تومان موجود
  (6 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 24000، گرمایشی 24000 نوع کارکرد : سرمایشی، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 10 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری گاز مصرفی : R410A کشور ساخت : چین، تحت لیسانس آمریکا

  12,870,000 تومان موجود
  (4 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 12000، گرمایشی 12000 نوع کارکرد : سرمایشی، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری گاز مصرفی : R410A کشور ساخت : چین، تحت لیسانس آمریکا

  6,450,000 تومان موجود
  (4 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 18000، گرمایشی 18000 نوع کارکرد : سرمایشی، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 10 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری گاز مصرفی : R410A کشور ساخت : چین، تحت لیسانس آمریکا

  9,570,000 تومان موجود
  (4 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 22000، گرمایشی 22500 نوع کارکرد : سرمایشی، گرمایشی قدرت پرتاب باد: 12 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری گاز مصرفی : R410A کشور ساخت : چین

  13,900,000 تومان موجود
  (3 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 12000، گرمایشی 12000 نوع کارکرد : سرمایشی، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : اسکرول گاز مصرفی : R410A کشور ساخت : چین

  9,150,000 تومان موجود
  (3 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 24500 ، سرمایش 24000 مدل : GNR-24GW AA نوع کارکرد : سرد و گرم  قدرت پرتاب باد : 12 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری  قابلیت پوشش مساحت : 80 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  11,100,000 تومان موجود
  (3 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 20500 ، سرمایش 18000 مدل : AMP-18K نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : اینورتر قابلیت پوشش مساحت : 70 متر راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : تایلند وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  12,990,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : گرمایش 36700BTU ، سرمایش 30000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 18 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت 100 متر گاز مصرفی : R410 رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  12,690,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 24000 ، گرمایشی 24000  مدل : AMP-24K نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 12 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : اینورتر  قابلیت پوشش مساحت : 80 متر راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : کره  کشور مونتاژ : تایلند وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  16,800,000 تومان موجود
  (3 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت موتور : سرمایشی 24000، گرمایشی 25000 نوع کارکرد : سرمایشی، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 10 متر فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری گاز مصرفی : R410A کشور ساخت : چین

  10,500,000 تومان موجود
  (4 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : گرمایش 12400BTU ، سرمایش 11900BTU مدل : AR12KPFNDWK نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 5 متر جهت های پرتاپ باد : بالا و پایین نوع موتور : روتاری راه اندازی مجدد خودکار : دارد فیلتر ضد باکتری : دارد قابلیت پوشش مساحت : 60 متر گاز مصرفی : R22 کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : گرمایش 24000BTU ، سرمایش 24000BTU نوع کارکرد : سرد و گرم نوع طرح : لبحند قدرت پرتاپ باد : 12 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 80 متر راه اندازی مجدد خودکار : دارد کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : گرمایش 18500 ، سرمایش 18000  نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر  جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 70 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایش 18000 - گرمایشی 18500 نوع کارکرد : سرمایشی و گرمایشی قدرت پرتاب باد : 8 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 قابلیت پوشش مساحت : 65 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : گرمایش 18000BTU ، سرمایش 18000BTU مدل : AR18KPFNDWK نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 8 متر جهت های پرتاپ باد : بالا و پایین نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 70 متر گاز مصرفی : R22 راه اندازی مجدد خودکار : دارد فیلتر ضد باکتری : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : گرمایش 24000BTU ، سرمایش 24700BTU نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 15 متر جهت های پرتاپ باد : بالا / پایین / چپ / راست نوع موتور : روتاری فیلتر ضد باکتری : دارد رادیاتور : طلایی راه اندازی مجدد خودکار : دارد گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 80 متر کشور ساخت قطعات : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : گرمایش 24737 ، سرمایش 22860 نوع کارکرد : سرمایشی و گرمایشی قدرت پرتاب باد : 12 متر فیلتر ضد باکتری : دارد جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، راست ، چپ راه اندازی مجدد خودکار : دارد گاز مصرفی : R410 قابلیت پوشش مساحت : 80 متر نوع موتور : T3 موتور سنگین کشور ساخت قطعات : استرالیا کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : سرمایشی 12000 ، گرمایشی 12500 نوع کارکرد : سرمایشی ، گرمایشی  قدرت پرتاب باد : 4 متر جهت های پرتاب باد : بالا ، پایین ، چپ ، راست  فیلتر ضد باکتری : دارد نوع موتور : T3 اینورتر قابلیت پوشش مساحت : 55 متر کشور ساخت : چین کشور مونتاژ : چین

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : گرمایش 24000BTU ، سرمایش 24000BTU مدل : AR24KPFNDWK نوع کارکرد : سرد و گرم قدرت پرتاپ باد : 12 متر جهت های پرتاپ باد : بالا و پایین نوع موتور : روتاری قابلیت پوشش مساحت : 80 متر گاز مصرفی : R410A راه اندازی مجدد خودکار : دارد فیلتر ضد باکتری : دارد کشور ساخت قطعات : کره کشور مونتاژ : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  12,400,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف