• ظرفیت : 14 نفره نوع موتور : Inverter Direct Drive میزان نویز : 46db برچسب انرژی : +++A تعداد برنامه های شستشو : 8 ظرفیت : 14 نفره قفل کودک : دارد قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد کشور ساخت : کره تعداد سبد : 2 عدد وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  17,560,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره تعداد سبد : 3 نوع صفحه نمایش : LED سیستم تنظیم ارتفاع : Smart Rack™ تعداد سبد : 2 عدد تعداد برنامه های شستشو : 5 برچسب انرژی : ++A قفل کودک : دارد میزان نویز : 45dB کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  14,460,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره  تعداد سبد : 3 نوع موتور : روتاری برچسب انرژی :++A میزان نویز :46db توان پمپ تخلیه : 30W قفل کودک : دارد  برنامه ها و حالت های شستشو : 7 برنامه شستشوی سریع : دارد کشور ساخت : کرهوبسایت مرجع :اینجا کلیک کنید

  14,300,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره تعداد سبد : 3 نوع صفحه نمایش : LED سیستم تنظیم ارتفاع :  Smart Rack تعداد برنامه شستشو : 4 برچسب انرژی : A قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  19,050,000 تومان موجود
  (3 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 13 نفره برچسب انرژی : +++A تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 44dB شستشوی سریع : دارد تعداد برنامه های شستشو : 8 تعداد برنامه شستشو ویژه : 5 سری ساخت : 8 کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  29,900,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره تعداد سبد : 3 نوع صفحه نمایش : LED سیستم تنظیم ارتفاع : Smart Rack تعداد برنامه شستشو : 4 برچسب انرژی : A قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید 

  19,760,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره نوع موتور : روتاری میزان نویز : 44db برچسب انرژی : ++A قفل کودک : دارد تعداد سبد : 3 عدد برنامه ها و حالت های شستشو : 5 برنامه و 6 حالت کشور ساخت : کره  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  16,120,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره برچسب انرژی : ++A تعداد سبد : 3 عدد تعداد برنامه های شستشو : 6 تعداد برنامه شستشوی ویژه : 3 قابلیت شستشوی با تاخیر : دارد سری ساخت : 4 کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  23,400,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره  برچسب انرژی : +++A تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 42dB صفحه نمایش : LED تعداد برنامه های شستشو : 8 تعداد برنامه های ویژه : 4 سری ساخت : 6 کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  29,120,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره  برچسب انرژی : +++A تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 42dB صفحه نمایش : LED تعداد برنامه های شستشو : 8 تعداد برنامه شستشو ویژه : 4 سری ساخت : 6 زئولیت : دارد  کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  29,000,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره برچسب انرژی : +++A تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 40dB شستشوی سریع : دارد تعداد برنامه های شستشو : 8 زئولیت : دارد صفحه نمایش : LED کشور ساخت : آلمان سری ساخت : 6 وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  28,390,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره برچسب انرژی : +++A تعداد سبد : 3 عدد تعداد برنامه های شستشو : 8 میزان نویز : 42dB صفحه نمایش : TFT زئولیت : دارد کشور ساخت : آلمان سری ساخت : 8 وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  32,140,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره رنگ بدنه : سفید و نقره ای تعداد سبد : 3 نوع موتور : روتاری برچسب انرژی :++A میزان نویز :44db توان پمپ تخلیه : 30W قفل کودک : دارد  برنامه ها و حالت های شستشو : 6 برنامه و 6 حالت شستشوی سریع : دارد کشور ساخت : کرهوبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  16,120,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفره  تعداد سبد : 3 نوع موتور : روتاری برچسب انرژی :++A میزان نویز :46db توان پمپ تخلیه : 30W قفل کودک : دارد  برنامه ها و حالت های شستشو : 7 برنامه شستشوی سریع : دارد کشور ساخت : کرهوبسایت مرجع :اینجا کلیک کنید

  14,040,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت : 14 نفر تعداد سبد : 3 تنظیم ارتفاع : دارد تعداد برنامه شستشو : 8 برچسب انرژی : ++A قفل کودک : دارد زئولیت : دارد کشور ساخت : آلمان وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  32,760,000 تومان موجود
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره تعداد سبد : 3 بخارشو : دارد برچسب انرژی : ++A نوع صفحه نمایش : LED قفل کودک : دارد تعداد برنامه های شستشو : 7 قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد میزان نویز : 41dB کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  صرفه جویی در آب : دارد مصرف آب : 6.5 لیتر تعداد سبد : 3 عدد تعداد برنامه های شستشو : 6 تعداد برنامه شستشوی ویژه : 3 نوع صفحه نمایش : LED شستشوی با تاخیر 1 تا 24 ساعت : دارد سری ساخت : 4 کشور ساخت : آلمان وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره بخارشو : دارد نوع موتور : Inverter Direct Drive برچسب انرژی : ++A نوع صفحه نمایش : LED میزان نویز : 41db قفل کودک : دارد قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد تعداد برنامه های شستشو : 7 تعداد سبد : 3 عدد امکانات دیگر : اشعه‌ی UV کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره تعداد سبد : 3 نوع موتور : روتاری برچسب انرژی : +A میزان نویز : 46db نوع صفحه نمایش : LED توان پمپ تخلیه : 30W قفل کودک : دارد  برنامه ها و حالت های شستشو : 7 برنامه و 6 حالت شستشوی 60 دقیقه ای : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  9,850,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  میزان نویز : 44dB تعداد سبد : 3 عدد برچسب انرژی : ++A شستشوی سریع : دارد سری ساخت : 4  تعداد برنامه های شستشو : 6 تعداد برنامه شستشوی ویژه : 4 کشور ساخت : آلمان وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 13 نفره مصرف آب : 6.4 لیتر برچسب انرژی : ++A تعداد سبد : 3 عدد شستشوی سریع : دارد تعداد برنامه های شستشو : 6 تعداد برنامه شستشوی ویژه : 4 سری ساخت : 4  کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره برچسب انرژی : ++A تعداد سبد : 3 عدد شستشوی سریع : دارد تعداد برنامه های شستشو : 8 تعداد برنامه شستشو ویژه : 4 سری ساخت : 6  میزان نویز : 42dB کشور ساخت : آلمان وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره برچسب انرژی : ++A  تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 44dB مصرف آب سالانه : 2660 تعداد برنامه های شستشو : 6 تعداد برنامه شستشوی ویژه : 3 سری ساخت : 4 کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 13 نفره صفحه نمایش : TFT میزان نویز : 42dB تعداد سبد : 3 عدد مصرف آب سالانه : 2044 تعداد برنامه شستشو : 8 تعداد برنامه شستشو ویژه : 5 سری ساخت : 8 زئولیت : دارد کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 13 نفره برچسب انرژی : ++A تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 44db مصرف آب : 6.5 لیتر تعداد برنامه های شستشو : 7 تعداد برنامه شستشو ویژه : 5 سری ساخت : 6 کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 38db تعداد برنامه های شستشو : 8 شستشوی سریع : دارد زئولیت : دارد برچسب انرژی : +++A صفحه نمایش : LED کشور ساخت : آلمان سری ساخت : 6 وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره برچسب انرژی : A++  تعداد سبد : 3 عدد  برنامه های شستشو : 8 برنامه  میزان نویز : 41dB  صفحه نمایش : LED زئولیت : دارد کشور ساخت : آلمان سری ساخت : 6 وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 13 نفره تعداد سبد : 3 میزان نویز : 42 dB برنامه های شست و شو : 8 صفحه نمایش : LED زئولیت : دارد برچسب انرژی : +++A کشور ساخت : آلمان سری ساخت : 6 وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره برچسب انرژی : A++ تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 44dB صفحه نمایش : LED تعداد برنامه های شستشو : 6  تعداد برنامه های ویژه : 3  سری ساخت : 4 کشور ساخت : آلمان وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 13 نفره برچسب انرژی : A++ تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 46dB تعداد برنامه های شستشو : 6 تعداد برنامه های ویژه : 3 سری ساخت : 4 کشور ساخت : آلمان  وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره برچسب : A++ تعداد سبد : 3 عدد  میزان نویز : 44dB تعداد برنامه های شستشو : 6 برنامه های ویزه شستشو : 3 سری ساخت : 4 کشور ساخت : آلمان وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 13 نفره نوع موتور : روتاری برچسب انرژی : A تعداد سبد : 2 عدد تعداد برنامه های شستشو : 3 برنامه و 4 حالت میزان نویز : 52dB قفل کودک : دارد کشور ساخت : کره وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره  برچسب انرژی : A++ تعداد سبد : 3 عدد میزان نویز : 42dB تعداد برنامه های شستشو : 8 برنامه شستشوی سریع : دارد کشور ساخت : آلمان

  0 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 14 نفره  تعداد سبد : 2 نوع موتور : EcoSilence  برچسب انرژی :+++A میزان نویز :48db قفل کودک : دارد  برنامه ها و حالت های شستشو : 5 برنامه شستشوی سریع : دارد کشور ساخت : ترکیه وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید

  0 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ظرفیت : 12 نفره تعداد سبد : 3 سیستم تنظیم ارتفاع : دارد تعداد برنامه شستشو : 5 برچسب انرژی : A قفل کودک : دارد کشور ساخت : ترکیه وبسایت مرجع : اینجا کلیک کنید 

  0 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف